Lesaanbod

Alle (ras)honden en hun eigenaren kunnen op elk moment, mits er voldoende plek is, in het cursusjaar instromen. Eén introductieles waarin wordt bekeken in welke groep u en uw hond geplaatst kunnen worden, is altijd gratis en vrijblijvend.

De training is op de zaterdagochtend vanaf 9:30 uur en in de zomer op maandagavond vanaf 19:30 uur. De groep bestaat uit niet meer dan acht honden en, zoveel mogelijk, uit twee gediplomeerde instructeurs. De les duurt 45 minuten.

Tijdens de groepsles werkt u met uw hond onder begeleiding van de instructeur(s) naar een aantal doelen toe. Dit betreffen niet alleen commando's, maar ook het lezen en begrijpen van (het gedrag van) uw hond. Er zijn twee lesblokken per kalenderjaar bestaande uit 16 lessen per blok. Na elke acht lessen wordt de groepssamenstelling geëvalueerd en worden instructeurs gewisseld. Hierbij de lesdata voor cursusjaar 2018-2019.

In het schema hieronder vindt u de groepen onder elkaar met daarbij voor wie en met welk doel de groepen bedoeld zijn. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Groepslessen Voor/doel
Introles (gratis) Alle leeftijden
Doel: kennismaking, inschatting voor plaatsing in geschikte groep.
Welpentraining Voor puppen die net geplaatst zijn en nog niet alle inentingen gehad hebben; vanaf acht weken. Focus ligt op socialisatie.
Puppentraining Honden in de leeftijd van 12 weken tot zes maanden. Focus ligt op socialisatie.
Pubertraining Honden in de leeftijd van zes tot 12 maanden. Focus op leeftijdsspecifiek gedrag en hoe daarmee om te gaan.
Starterstraining
(basis)
Honden van 12 maanden of ouder die nog geen (adequate) training hebben gehad, honden met probleemgedrag, asielhonden en ‘herplaatsers’ leren basiscommando’s, eigenaren krijgen meer inzicht in de taal en gedrag van hun hond en hoe daar mee om te gaan.
Rising Stars Honden van 12 maanden of ouder die sociaal gedrag naar mensen en honden vertonen, krijgen in deze training handvatten ter verbetering van relatie en opvoeding, commando’s worden verder uitgewerkt en ‘gefinetuned’.
Top Dogs
(gevorderden)
Honden van 12 maanden of ouder die sociaal gedrag naar mensen en  honden vertonen, basiscommando’s goed kennen en beheersen, krijgen training in het perfectioneren van wat eerder geleerd is en gaan onder andere commando’s op afstand leren. Er wordt een examen aangeboden, deze is niet verplicht voor de cursisten van de Top Dogs. De exameneisen vindt u hier.

Soms is het trainen in een groep (nog) niet mogelijk, om wat voor reden dan ook. Eén gediplomeerde instructeur begeleidt u en uw hond in maximaal acht lessen (een half lesblok) individueel met als doel aan te kunnen sluiten bij een passende groep voor de rest van het lesblok. De individuele les is op zaterdagochtend om 9.30 uur of 10.30 uur (afhankelijk van de beschikbaarheid van de instructeur). De individuele les duurt maximaal 45 minuten.

Zomercursus
In de maanden juli en augustus is er de mogelijkheid deel te nemen aan de zomercursus, een cursus van acht groepslessen. Deze groepslessen worden gegeven op maandagavond vanaf 19.30 uur. De zomercursus is alleen voor honden tot een jaar oud en honden met specifieke (gedrags)problemen en hun eigenaren.

Theorieavonden
Eén keer per jaar is er theorieavond over communicatie en gedrag.

Huisbezoek
Heeft u specifieke vragen die u op uw gemak met één van de instructeurs wilt bespreken? Dan is er de mogelijkheid van een huisbezoek. Een instructeur komt op een afgesproken tijdstip bij u thuis langs om met u in gesprek te gaan. Mocht het nodig zijn, adviseert de instructeur u over de mogelijkheden van training en/of ander begeleiding voor u en uw hond.

Een huisbezoek betreft geen gedragstherapie.

Praktijkbegeleiding
Observeert u bepaald gedrag bij uw hond waar u aan wilt werken of heeft u vragen over praktijksituaties (de wandeling bijvoorbeeld), dan is praktijkbegeleiding mogelijk. Een instructeur komt op een afgesproken tijdstip naar een in overleg vastgestelde locatie om samen met u te werken met uw hond.

Een praktijkbegeleiding betreft geen gedragstherapie.

Gedragstherapie
Ervaart u probleemgedrag van uw hond, zoals niet alleen thuis kunnen zijn, onzindelijkheid of agressie naar mensen, soortgenoten of andere dieren? Dan is gedragstherapie een optie. Hondenschool Beatus kan u doorverwijzen naar een gedragstherapeut binnen of buiten ons netwerk of u kunt direct zelf met een gecertificeerd gedragstherapeut contact opnemen. Klik hier voor de netwerkkaart voor gedragstherapeuten.

Huisregels
Voor het volgen van de lessen op onze hondenschool geldt een aantal huisregels. Door middel van deze huisregels houden we de training voor de honden, hun eigenaren en de trainers veilig en leuk.

Inenting
Uw hond dient volledig ingeënt te zijn (tenzij u de welpentraining volgt, uw instructeur dient hiervan wel op de hoogte te zijn).

WA verzekering
U bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw hond. U dient een WA-verzekering voor uw hond afgesloten te hebben. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt de hond onder uw gewone WA verzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking af.

Materiaal
Voor de training heeft u nodig:
•    een leren of stoffen riem (dus geen uitrollijn)
•    een niet corrigerende halsband (dus geen slipketting)
•    een speeltje dat u samen met uw hond kan vasthouden
•    beloningsbrokjes

Neem deze spullen elke les mee!
Afhankelijk van het gedrag van de hond kan blijken dat u ander trainingsmateriaal nodig heeft, uw trainer zal u hierin adviseren.

Het gebruik van prikbanden, slipkettingen en anti-trektuigen is niet toegestaan.

Afmelden
Omdat de instructeurs een lesopbouw hanteren, vragen we onze cursisten zich af te melden wanneer ze een keer niet kunnen. Bij tweemaal niet komen zonder af te melden, kunt u niet meer deelnemen aan het lopende blok. U kunt zich altijd opnieuw aanmelden voor het volgende blok. U heeft geen recht op reeds betaald lesgeld.

Poep opruimen
Voordat u naar de training komt, dient u uw hond uitgelaten te hebben. Mocht uw hond toch zijn behoefte op het veld doen dan dient u dit op te ruimen.

Maagtorsie
Geef uw hond één uur vooraf en één uur na afloop van de training niet te veel eten. Op deze manier is de kans op maagtorsie (maagkanteling) kleiner en blijven de beloningsbrokjes aantrekkelijker.

aanmeldengroot